Aleksandra Skraburska – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Ola Skraburska zdjęcieAleksandra Skraburska – Brała udział w realizacji licznych projektów, m.in.: „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego”, „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”, „Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw”, „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców”, „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności”, „Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST”, „BLAU – Badanie Losów Absolwentów Uczelni”